Nieuwsbrief 30-09-2020

07 nov 2021

Wij zijn de nieuwsbrief in september 2020 gestart om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de activiteiten van het bestuur en de resultaten, die we boeken bij het ondersteunen van projecten, die binnen onze doelstellingen vallen.

Even terug in de tijd:

Sept 2019 – jan 2020:

Uitwerking van ideeën/uitgangspunten en het opzetten statuten en doelstellingen voor een steunfonds om duurzaamheid binnen Boerakker-Lucaswolde te bevorderen en sociale voorzieningen te verbeteren.

Jan 2020:
Coöperatie Energiebos Boerakker is opgericht bij Notaris De Boer in Marum. Gekozen is voor een klein en slagvaardig bestuur van 5 leden uit de dorpen Boerakker en Lucaswolde.

Medio 2020 kwamen we in de coronacrisis terecht wat tot vertraging in de ontwikkelingen van het. Steunfonds heeft geleid.

We kiezen ervoor om zoveel als mogelijk de hulp van bewoners van Boerakker-Lucaswolde te vragen en in te zetten. We ontmoeten opmerkelijk veel expertise en bereidheid om ons te helpen in de eerste maanden. Dat motiveert ons extra.

In de loop van de zomer leken de effecten van de crisis zich te verminderen en werden diverse activiteiten opgepakt, waaronder het openen van een bankrekening, het ontwikkelen van een logo, het uitwerken van de website. We vonden een dak voor zonne-energie bij Niels en Bea de Boer aan de Hooiweg.

Aug-sept 2020:

Lay out van de website wordt ontwikkeld en de website gaat de lucht in. Tevens komt er een eigen mailadres.
We denken na over subsidiemogelijkheden om de Coöperatie Energiebos Boerakker te ondersteunen in haar plannen ca. 3,5 ha aan de rand van het dorp te kunnen verwerven. Dat wordt dan de eerste aanzet tot het ontwikkelen van een wandel-/voedsel-/plukbos met recreatieve en maatschappelijke functie voor Boerakker-Lucaswolde en omgeving.

Constructie van het zonnedak, aansluiting op het net, businesscase, aanmelden bij de AMF, bepalen postcoderoos, ambassadeurs werven om het plan uit te dragen zijn nog slechts een paar van de acties, die snel uitgevoerd moeten worden, willen we dit jaar nog van start gaan. Aanvraag voorbereiden voor een lening van het provinciaal fonds Nieuwe (https://www.fondsnieuwedoen.nl) Doen is uiteraard ook essentieel.

Okt. 2020:

Dwars door de perikelen van de coronacrisis plannen we een kleine presentatie in de Oomkegast met ambassadeurs, die de plannen in het dorp gaan uitdragen en deelnemers werven voor de postcoderoos.

Ook het plan van het bos, met wat erbij hoort, wordt gepresenteerd. Deze kleine kern gaat daarmee de boer op.

Namens het bestuur van Coöperatie Energiebos Boerakker.

Jelke van der Horst

Gerelateerde berichten

Nieuwsbrief 10-2023

Nieuwsbrief 10-2023

Nieuwsbrief Energie Coöperatie Duurzaam Boerakker In onze nieuwsbrief een aantal onderwerpen die zijn geweest of nog moeten komen: • De informatieavond samen aan de slag op 30 oktober in de Cazemierhoeve te Tolbert met Energie Collectief Tolbert en de Noordelijke...

Nieuwsbrief 12-2022

Nieuwsbrief 12-2022

Oproep en Uitnodiging, Oproep: Als het aan de lokale energiecoöperatie Duurzaam Boerakker ligt, komt de stroom van de zon, die hier schijnt en de wind, die hier waait geheel ten goede aan de eigen inwoners. Ons streven is dat iedereen in Boerakker en Lucaswolde moet...

Nieuwsbrief 18-03-2022

Nieuwsbrief 18-03-2022

Beste leden en buurtgenoten, Onze panelen draaien beste tijden. Het is buiten niet al te warm en de eerste weken in maart waren bijzonder zonnig. Voor de stand van 18 maart verwijzen we naar onderstaande schermafbeelding: Er wordt overlegd met de leverancier in...

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *