Producten en diensten

Wij leveren allereerst onze opgewekte energie aan de coöperatie Energievanons. Als leden willen overstappen naar EnergieVanOns helpen wij daar graag bij. Als leden liever een eigen leverancier willen kiezen, staat dat uiteraard vrij.

Daarnaast adviseren wij op verzoek onze leden over energiebesparing en subsidiemogelijkheden bij de realisering daarvan.

Cursussen en educatie ten aanzien van gezonde voeding worden ontwikkeld.

Vanuit het verkooppunt worden onze producten en lokale huisnijverheid aan de man gebracht.