Financiering

Binnen het project Duurzaam Boerakker/Lucaswolde onderscheiden wij diverse deelprojecten, die apart gefinancierd worden, maar gezamenlijk het totale project vormen.

Projecten

 • Duurzame energie: zonnepanelen en windenergie
  op basis van een goed onderbouwd businessplan kan er subsidie/lening worden aangevraagd bij het Provinciefonds Nieuwe Doen
 • Voedselbos:
  hiervoor zijn diverse subsidievormen te verkrijgen, zowel voor de verwerving van de grond als voor de aanplant en inrichting. Wij benaderen onder andere het Nationaal Programma Groningen voor ondersteuning. Het voedselbos zal voornamelijk uit inheemse bomen en planten bestaan
 • Recreatie:
  er komt een plek waar kinderen kunnen spelen met gecertificeerde speeltoestellen. Voor de ouders en anderen zullen er picknicktafels komen. Ook een honden uitlaatveldje mag natuurlijk niet ontbreken. Diverse fondsen (b.v. Jantje Beton) worden aangeschreven voor ondersteuning.
 • Groentetuin met verkooppunt
  naast een groentetuin, zal er een teeltkas komen. Ook een opslagruimte en een kantine/educatieruimte mag niet ontbreken. Opbrengsten worden vanuit een verkooppunt verkocht. Leden van de coöperatie mogen hun huisnijverheid te koop aanbieden.
  Het beheer wordt uitgevoerd door een begeleider en enkele mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van PGB (Persoons Gebonden Budget) worden lopende kosten gefinancierd. Ook is er ruimte voor schooltuinen en natuur- en voedingseducatie.
  Ondersteuning vanuit de gemeente Westerkwartier zal hierbij niet ontbreken. De groenten worden op biologische wijze geteeld.
  Ten behoeve van de grotere investeringen worden leningen afgesloten, die gedekt worden door het businessplan.

Stichting Steunfonds Boerakker

Naast de coöperatie is een Stichting Steunfonds Energiebos Boerakker opgericht waarvoor een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) wordt aangevraagd. Voordeel van de ANBI-status is, dat privé donaties aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting. Kleine deelprojecten, b.v. gericht op onderdelen van de recreatie of beplantingen in het bos, kunnen dan ook gericht bij andere steunfondsen of (semi-)overheden worden aangevraagd. Het steunfonds adopteert als het ware dan een deel van de financiering.

Sponsoren en adverteerders worden geworven en vermeld op onze website. Voor adverteerders kunnen we tevens banners plaatsen op onze website.