Nieuwsbrief 25-02-2022

02 mrt 2022

Beste leden en buurtgenoten,

Afgelopen vrijdagmiddag, 25 februari, is ons zonneproject aan de Hooiweg
11 officieel geopend. Wij waren blij verrast met de geweldige opkomst.

Tijdens een gezellig samenzijn, voorzien van een drankje en een hapje,
heeft Rinze Visser, onze voorzitter, in vogelvlucht de aanwezigen toegelicht
wat er aan werk is verzet om het project te realiseren. Eveneens zijn de
aanwezige certificaathouders, inmiddels leden van de Coöperatie, bedankt
voor hun vertrouwen in en geduld met het bestuur. Door allerlei
vertragingen werd dat behoorlijk op de proef gesteld.

Rinze heeft kort toegelicht dat de panelen op het dak van Niels en Bea de
Boer nu voorziet in de elektriciteitsbehoefte van ca. 22 huishoudens in
Boerakker-Lucaswolde. Een eerste bijdrage in de energietransitie is nu
door Boerakker-Lucaswolde gerealiseerd en dat smaakt naar meer. Het
bestuur is al een plan voor een tweede dak aan het uitwerken.

Samen met Rinze heeft Hielke Westra, de wethouder met o.a.
energietransitie in zijn portefeuille, de opening verricht en de aanwezigen
uitgelegd welke enorme inspanning onze gemeente wacht om aan de
doelstellingen te voldoen (ca. 500.000 panelen in 2030). De gemeente
voorziet daarbij een speciale rol voor de energiecoöperaties binnen
Westerkwartier en streeft naar een intensievere samenwerking.

Tot slot kwam Evert Blansjaar namens de Groninger Energie Koepel aan
het woord. Evert schetste in het kort de hobbels en problemen van de
energietransitie, waaronder de tekorten aan capaciteit van het net en de
trage bureaucratie. Daarbij lopen de laatste tijd de energieprijzen sterk op
en dat heeft tot gevolg dat heel veel mensen in de schulden terecht zullen komen.
Evert deed een oproep aan de overheden deze huishoudens te ondersteunen.

Niels en Bea hebben daarna nog een rondleiding voor belangstellenden
geregeld. Inmiddels hebben zij een windmolen geplaatst, waarbij de
komende maanden ook nog zonnepanelen op het nieuwe dak van hun
schuur worden geplaatst.

Wij willen graag Niels en Bea nogmaals bedanken voor hun vertrouwen en
de positieve samenwerking.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur Coöperatie Duurzaam Boerakker
Rinze Visser, Diana Zoer, Rense de Wind, Evert Blansjaar, Ton Aarsman

Jelke van der Horst

Gerelateerde berichten

Nieuwsbrief 10-2023

Nieuwsbrief 10-2023

Nieuwsbrief Energie Coöperatie Duurzaam Boerakker In onze nieuwsbrief een aantal onderwerpen die zijn geweest of nog moeten komen: • De informatieavond samen aan de slag op 30 oktober in de Cazemierhoeve te Tolbert met Energie Collectief Tolbert en de Noordelijke...

Nieuwsbrief 12-2022

Nieuwsbrief 12-2022

Oproep en Uitnodiging, Oproep: Als het aan de lokale energiecoöperatie Duurzaam Boerakker ligt, komt de stroom van de zon, die hier schijnt en de wind, die hier waait geheel ten goede aan de eigen inwoners. Ons streven is dat iedereen in Boerakker en Lucaswolde moet...

Nieuwsbrief 18-03-2022

Nieuwsbrief 18-03-2022

Beste leden en buurtgenoten, Onze panelen draaien beste tijden. Het is buiten niet al te warm en de eerste weken in maart waren bijzonder zonnig. Voor de stand van 18 maart verwijzen we naar onderstaande schermafbeelding: Er wordt overlegd met de leverancier in...

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *